Układ pokarmowy brojlera

Układ pokarmowy ptaków nie jest tak skomplikowany jak ludzki. Mają one identyczne narządy jak ludzie,ale dodatkowo mają także wole. Muszą połykać pokarm w całości, bo nie mają zębów. Wyróżnia się następujące elementy, wg kolejności w drodze pokarmu: długi przełyk żołądek gruczołowy ? w przedniej części ma ściany cienkie, jest tam dużo gruczołów wydzielających soki trawienne […] Więcej...

Niewłaściwej jakości ściółka

Decyduje ona w dużej mierze o zadowalających wynikach chowu brojlerów. Nie można lekceważyć tego ważnego czynnika środowiskowego. Należy wiele uwagi poświęcić jej jakości i pielęgnacji. Bowiem w sposób zasadniczy wpływa na dobrostan, stan zdrowia i wyniki produkcyjne. Powinna pochłaniać wilgoć i gazy, zapewniać kurczętom poczucie komfortu, pozwalać na grzebanie a tym samym na jednoczesne jej […] Więcej...

Zbyt duże zagęszczenie kurcząt w budynku

Za błędy dotyczące warunków utrzymania stada odpowiada w głównej mierze właściciel stada. Jednym z popełnianych błędów, odbijających się na rozwoju, wzroście, stanie zdrowia i jakości mięsa kurcząt jest niedostosowanie się do norm obsady, które przewidują, że na 1 m? powierzchni można wyprodukować nie więcej niż 38 kg żywca. Mając więc (podaną przez firmę, z której […] Więcej...

Stosowanie niewłaściwej paszy przewidzianej na dany okres chowu oraz jej rozsypywanie

Stanowi ona największy udział w kosztach produkcji brojlerów, przy czym jednak chcąc potanieć żywienie nigdy nie należy myśleć o tym, aby stosować mieszanki zawierające niekonwencjonalne tj. przede wszystkim gorszej jakości, tańsze komponenty. W odniesieniu do piskląt o określonym potencjale genetycznym, każda z firm będących ich dysponentem ma przygotowaną instrukcję prowadzenia stada, w której między innymi […] Więcej...

Niewłaściwa temperatura

Wymaga wyjątkowo dużej uwagi, brojlernia powinna być ogrzana przed zasiedleniem do temperatury 33?C mierzonej na wysokości ściółki. Młode kurczęta są termolabilne, ich system termoregulacji zaczyna funkcjonować dopiero po ukończeniu 21 dni, wobec tego w tym okresie nie można dopuszczać do żadnych wahań temperatury. Dobrym sposobem oceny tego czy w budynku jest właściwa temperatura jest zachowanie […] Więcej...

Opóźnienie dostępu do paszy i wody po wylęgu

Nie jest prawdą, że rezerwy składników odżywczych znajdujące się w woreczku żółtkowym starczają na dwie doby po wylęgu, i że w zasadzie pisklęta mogą otrzymać paszę po tym okresie. Wykonano wiele doświadczeń mających na celu udokumentowanie w jaki sposób czas powylęgowego podawania paszy wpływa na rozwój młodego organizmu i na osiąganie optymalnej masy ciała w […] Więcej...

Błędy w hodowli brojlera

Ze względu na bardzo krótki okres produkcji brojlerów, wynoszący od 35 do 40 dni nie można pozwolić sobie na popełnienie nawet najdrobniejszego błędu, który mógłby spowodować nieodwracalne skutki w rozwoju kurcząt doprowadzające w konsekwencji do nie osiągnięcia prawidłowej masy ciała, która powinna wynosić średnio nie mniej niż 2,0-2,2 kg (według rekomendacji firm nawet 2,7 kg). […] Więcej...