Błędy w hodowli brojlera

Ze względu na bardzo krótki okres produkcji brojlerów, wynoszący od 35 do 40 dni nie można pozwolić sobie na popełnienie nawet najdrobniejszego błędu, który mógłby spowodować nieodwracalne skutki w rozwoju kurcząt doprowadzające w konsekwencji do nie osiągnięcia prawidłowej masy ciała, która powinna wynosić średnio nie mniej niż 2,0-2,2 kg (według rekomendacji firm nawet 2,7 kg). Błędy popełniane w czasie chowu powodują zwiększenie zużycia paszy, zwiększenie śmiertelności i gorszą jakość mięsa. Można powiedzieć, że każdy dzień odchowu istotnie wpływa na końcowy wynik produkcji.

Wobec czego chcąc uzyskać zadowalające wyniki chowu należy zapewnić kurczętom już od pierwszego dnia życia zarówno optymalne warunki środowiskowe, jak również doskonałej jakości pasze.

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź