Zbyt duże zagęszczenie kurcząt w budynku

Za błędy dotyczące warunków utrzymania stada odpowiada w głównej mierze właściciel stada. Jednym z popełnianych błędów, odbijających się na rozwoju, wzroście, stanie zdrowia i jakości mięsa kurcząt jest niedostosowanie się do norm obsady, które przewidują, że na 1 m? powierzchni można wyprodukować nie więcej niż 38 kg żywca. Mając więc (podaną przez firmę, z której pochodzi materiał), przewidywaną końcową masę ciała łatwo jest to ustalić. Do 3 tygodnia na 1 m? utrzymywać się powinno 35 kurcząt, od 3 do 5 tygodnia ? 22 sztuki, powyżej 5 tygodnia 17 sztuk.

Nadmierne zagęszczenie prowadzi do wielu negatywnych skutków. Jest nim na przykład zmniejszenie tempa wzrostu powodujące ograniczenie wielkości przyrostów, do nie wyrównania stad pod względem masy ciała, do zawilgocenia ściółki, do pogorszenia jakości tuszek, wynikającej z tworzenia się odgniotów i pęcherzy na piersi, do uszkodzenia nóg.

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź