Niewłaściwej jakości ściółka

Decyduje ona w dużej mierze o zadowalających wynikach chowu brojlerów. Nie można lekceważyć tego ważnego czynnika środowiskowego. Należy wiele uwagi poświęcić jej jakości i pielęgnacji. Bowiem w sposób zasadniczy wpływa na dobrostan, stan zdrowia i wyniki produkcyjne. Powinna pochłaniać wilgoć i gazy, zapewniać kurczętom poczucie komfortu, pozwalać na grzebanie a tym samym na jednoczesne jej przewietrzanie i osuszanie.

Wilgotna, stanowi idealne podłoże dla patogenów, tj. głownie E. coli, pierwotniaków z rodziny Eimeria (powodujących kokcydiozę) i pałeczek Salmonelli. Kurczęta chowane na wilgotnej ściółce chorują na mykoplazmozę, powodującą zmniejszenie przyrostów. Nieodpowiednia i źle utrzymana ściółka jest przyczyną uszkodzeń łap, stanów zapalnych i opuchnięć stawów, pęcherzy na piersiach.

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź