Stosowanie niewłaściwej paszy przewidzianej na dany okres chowu oraz jej rozsypywanie

Stanowi ona największy udział w kosztach produkcji brojlerów, przy czym jednak chcąc potanieć żywienie nigdy nie należy myśleć o tym, aby stosować mieszanki zawierające niekonwencjonalne tj. przede wszystkim gorszej jakości, tańsze komponenty. W odniesieniu do piskląt o określonym potencjale genetycznym, każda z firm będących ich dysponentem ma przygotowaną instrukcję prowadzenia stada, w której między innymi można znaleźć informację o zasadach żywienia.

Koszt żywienia można obniżyć między innymi poprzez nie dopuszczenie do rozsypywania karmy, co jest niestety dość częste przy niewłaściwie zamontowanych karmidłach. Dużym błędem jest także nie dostosowanie określonej mieszanki do wieku kurcząt. Jest to istotne, bowiem tempo wzrostu brojlerów zmienia się wraz z wiekiem i od tego czynnika żywienie powinno być ściśle uzależnione. A więc w pierwszym okresie chowu tj. do wieku 14 dni zalecana jest mieszanka typu starter. Rekomendowane jest także, w tym czasie podanie mieszanki prestarter ze względu na rozwój przewodu pokarmowego.

Powinno się tę paszę stosować przez kilka dni po wylęgu ponieważ znajdują się w niej wysokiej jakości surowce, pełne zestawy witamin, makro- i mikroelementów oraz we właściwych proporcjach wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Drugi okres żywienia jest dostosowany do szybkich przyrostów mięśni i kości, skarmia się w nim mieszankę typu grower. Przy czym jednak, nie można tej paszy stosować do końca produkcji. W ostatnim tygodniu konieczne jest zastąpienie groweru finiszerem, w którym nie ma kokcydiostatyków (niebezpiecznych dla konsumentów mięsa) oraz nadmiaru witamin i mikroelementów.

Popełnia się błąd jeśli w tym okresie wykorzystuje się pozostający na fermie grower i żywi się nim ptaki do końca produkcji. Częste zmiany paszy wynikające z żywienia fazowego mogą być dla kurcząt stresujące, aby temu zapobiec ?stara? mieszanka powinna być w niewielkiej ilości przez 2-3 dni dodawana do ?nowej?. Za jakość paszy odpowiada jej wytwórca, jeśli więc producent brojlerów ma podejrzenie, że jest ona niewłaściwej jakości należy natychmiast o tym powiadomić przedstawiciela wytwórni, nie czekając na doprowadzenie do negatywnego wpływu karmy na kurczęta. Woda dla zwierząt powinna być takiej samej jakości jak woda przeznaczona dla ludzi i dostarczona przez cały okres chowu zgodnie z normą.

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź